Bạn đã xem những bài này chưa ?:

Share code du lịch bằng php tuyệt đẹp đầy đủ chức năng

cài đặt thật đơn giản,
Các bạn chỉ việc download về giải nén vào thư mục \xampp\htdocs\
(ai chưa biết dùng xampp tạo localhost thì seach trên mạng nhé)
bạn được \xampp\htdocs\dulichhot

sau đó vào http://localhost/phpmyadmin/ tạo database tên "dulichhot"
Xong bạn chỉ việc chạy
http://localhost/dulichhot/bk/
đăng nhập user: root, pass để trống
Xong chọn phục hồi, chọn database dulichhot ; dulichhot_....sql
ok
Đăng nhập admin/123456 ở link localhost/dulichhot/cmsDownload link