Bạn đã xem những bài này chưa ?:

Share code web game wordpress đẹp đầy đủ chức năng chuẩn seo

Download


Hướng dẫn
Cấu hinh file config.php
Tạo database: game
Phục hồi dữ liệu: game/bk (root/không pass)
Chọn database cần phục hồi xong ok
Vào Phpadmin chỉnh lại thông số _options
Siteurl : đường dẫn site
Home : đường dẫn site


_meta
_menu_item_url : đường dẫn site (nếu bấm vào trang chủ chuyển hướng sang một trang lạ )


Chỉnh sửa liên kết menu phía trên
wp-content\themes\CSN\header.php


Đăng nhập admin (admin/123456)
http://localhost/game/wp-admin/