Bạn đã xem những bài này chưa ?:

share code nội thất đầy đủ chức năng, dễ sử dụng
phục hồi database như hướng dẫn chung
sửa file config.php

Download


Full code web php nội thất văn phòng